Aangifte personenbelasting

In inkomstenjaar 2021 en voorgaande inkomstenjaren moest – in het geval van een gezamenlijke aangifte –  in de linkerkolom van de aangifte personenbelasting  de gegevens van de man ingevuld worden. In de rechterkolom moesten de gegevens van de vrouw worden ingevuld.

Indien het een gezamenlijke aangifte betrof van partners met hetzelfde geslacht, moest de oudste partner de linkerkolom invullen en de jongste de rechterkolom. 

Vanaf inkomstenjaar 2022 maken we geen onderscheid meer tussen man en vrouw voor de volgorde van de kolommen of de toewijzing van de codes. 

Vanaf inkomstenjaar 2022 geldt voor alle gehuwden of wettelijk samenwonenden dat de oudste persoon de linkerkolom invult en de jongste persoon de rechterkolom. 

Dit principe geldt voor alle officiële documenten die belastinggegevens bevat. Let hier dus goed mee op.

Scroll naar boven