Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf

SITUATIE NU

Als u een lening aangaat voor een woning die niet uw eigen woning is, dus een woning die u verhuurt of een tweede verblijf, heeft u recht op een aantal federale belastingvoordelen als u aan de voorwaarden voldoet.

U kan een belastingvermindering verkrijgen voor kapitaalsaflossingen (langetermijnsparen) en/of de federale interestaftrek. 

  1. Langetermijnsparen

De premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering en de betaalde kapitaalsaflossingen voor uw woning die niet uw eigen woning is ,kunt u inbrengen in de fiscale korf van het langetermijnsparen. Dit geeft recht op belastingvermindering van 30%.

Voorwaarden:

  • De lening moet een looptijd hebben van minimaal 10 jaar
  • De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • Het maximum kredietbedrag dat in aanmerking komt is begrensd tot 78.440 EUR (afhankelijk van het jaar waarin de lening is aangegaan)
  • Beperkt in functie van uw beroepsinkomen.
  • Maximum 2.350 EUR
  1.  Federale interestaftrek

Op een woning die niet uw eigen woning is, wordt u in de personenbelasting belast op het geïndexeerd KI x 1,40 (min kostenforfait). Hierop is het progressief tarief van toepassing. De betaalde interesten van de lening van dat pand (hypothecair of niet-hypothecair) mag u van dit onroerend inkomen in aftrek brengen.

WAT NU?
Het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen voor kapitaalsaflossingen en/of premies voor uw schuldsaldoverzekering wordt afgeschaft. 

Concreet betekent dit dat voor leningen afgesloten tot 31 december 2023 het fiscaal voordeel wel nog blijft gelden. Voor leningen afgesloten na deze datum is er geen fiscaal voordeel voor langetermijnsparen meer mogelijk.

Als u momenteel overweegt om een tweede verblijf aan te kopen doet u dit best voor 31 december 2023 als u nog het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen wil genieten. 

Scroll naar boven