Naam auteur: Godderis

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting

Als u als ondernemer overlijdt, dan worden de aandelen van uw vennootschap onderworpen aan de erfbelasting. Hetzelfde geldt voor de activa van uw eenmanszaak. Deze erfbelasting kan in Vlaanderen oplopen tot 27% voor vererving in de rechte lijn en tussen partners, in andere gevallen kunnen de tarieven oplopen tot 55%. Als uw vennootschap of onderneming …

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting Lees meer »

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Als ouder krijgt u een vermindering op de onroerende voorheffing op voorwaarde dat u  minstens twee kinderen ten laste heeft die bij u  zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Deze vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.  Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders in het geval van co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen in verhouding …

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap Lees meer »

Verlenging BTW-verjaringstermijnen

De btw-administratie kan drie jaar teruggaan om alsnog verschuldigde btw, interesten en boetes in te vorderen. De invorderingstermijn verjaart pas na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de oorzaak van opeisbaarheid van de btw, interesten en boetes zich heeft voorgedaan.  Sinds 1 januari 2023 wordt de verjaringstermijn verlengd naar vier jaar in het geval …

Verlenging BTW-verjaringstermijnen Lees meer »

Aangifte personenbelasting

In inkomstenjaar 2021 en voorgaande inkomstenjaren moest – in het geval van een gezamenlijke aangifte –  in de linkerkolom van de aangifte personenbelasting  de gegevens van de man ingevuld worden. In de rechterkolom moesten de gegevens van de vrouw worden ingevuld. Indien het een gezamenlijke aangifte betrof van partners met hetzelfde geslacht, moest de oudste partner de …

Aangifte personenbelasting Lees meer »

Werken in onroerende staat – extra vermelding op factuur

Bij werken in onroerende staat die gefactureerd worden aan een btw-belastingplichtige die periodieke maand- of kwartaalaangiftes indient, moet er door de aannemer geen btw worden aangerekend aan de klant. In dit geval wordt de btw-verplichting “verlegd” naar de afnemer/medecontractant en voldoet de afnemer/medecontractant de btw via zijn eigen aangifte.  Momenteel moet de aannemer op die factuur …

Werken in onroerende staat – extra vermelding op factuur Lees meer »

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf

SITUATIE NU Als u een lening aangaat voor een woning die niet uw eigen woning is, dus een woning die u verhuurt of een tweede verblijf, heeft u recht op een aantal federale belastingvoordelen als u aan de voorwaarden voldoet. U kan een belastingvermindering verkrijgen voor kapitaalsaflossingen (langetermijnsparen) en/of de federale interestaftrek.  Langetermijnsparen De premies …

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf Lees meer »

Scroll naar boven