Naam auteur: Kylie Deneve

BTW-listing 2021

De btw-klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 EUR, exclusief btw. Particulieren en buitenlandse klanten, alsook de klanten die vrijgestelde handelingen verrichten, moeten niet in deze listing worden opgenomen. Als u zelf …

BTW-listing 2021 Lees meer »

Risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen

Een schenking van roerende goederen kan onderhands of via een notariële akte gebeuren.  Een notariële schenking geeft vaste datum aan de schenking en is tegenstelbaar aan derden. Schenkingen moeten (als ze via een notaris gebeuren) verplicht geregistreerd worden in België. Op deze schenking is dan schenkbelasting verschuldigd.  Als u kiest voor een onderhandse schenking, en …

Risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen Lees meer »

Mildere sanctie bij schending inhoudingsplicht

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die activiteiten laten uitvoeren zoals hieronder zijn beschreven, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Als dit het geval is, moet u een deel van de factuur inhouden en storten aan de fiscus en/of RSZ.  Het gaat om volgende activiteiten:  – Werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde …

Mildere sanctie bij schending inhoudingsplicht Lees meer »

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022

Fiduciaire Godderis nodigt u uit op het seminarie “De nieuwe autofiscaliteit.” In dit seminarie lichten wij de wijzigingen in de autofiscaliteit toe. We geven een overzicht op welk tijdstip u best op een fiscaalvriendelijke manier een personenwagen aanschaft. We geven ook een overzicht van de toekomstige fiscale regels als een personenwagen/lichte vracht wordt aangeschaft.  Programma: * …

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022 Lees meer »

Scroll naar boven