Naam auteur: Kathleen Verhelle

Vergroening autofiscaliteit

De huidige autofiscaliteit verandert ingrijpend vanaf 1 juli 2023, waarbij benzine- en dieselmotoren hun fiscale aftrek op termijn zullen verliezen. De aanschafdatum van de wagen zal bepalend zijn voor de fiscale aftrekbaarheid ervan.  Doordat het seminarie met betrekking tot de vergroening van de autofiscaliteit werd geannuleerd willen wij niet nalaten om u te informeren. Hieronder …

Vergroening autofiscaliteit Lees meer »

Teruggave accijnzen op professionele diesel

Indien u een ‘professioneel gebruiker’ bent, kan u een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugkrijgen. Volgende voertuigen komen in aanmerking: Voertuig bestemd voor vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met een MTM van meer dan 7,5 ton. Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3 Taxi- ondernemingen Het …

Teruggave accijnzen op professionele diesel Lees meer »

Registratiebelastingen 2022

Wie een enige en eigen gezinswoning aankoopt, zal vanaf 2022, mits vervullen van bepaalde voorwaarden, van een verlaagd tarief registratiebelasting van 3% kunnen genieten. Vóór 2022 betaalde je op de enige en eigen woning 6% registratiebelasting. In het geval u een aangekochte woning ingrijpend energetisch renoveert sloopt en/of heropbouwt zal u vanaf 2022 zelfs maar …

Registratiebelastingen 2022 Lees meer »

Corona steunmaatregelen december 2021

De federale overheid heeft op 10 december een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd. Let wel op! De wetteksten moeten nog aangepast worden maar wij willen u alvast informeren.  Dubbel overbruggingsrecht Het dubbel overbruggingsrecht kan weer aangevraagd worden vanaf december 2021 door zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken. Deze maatregel is alvast verlengd tot maart 2022. …

Corona steunmaatregelen december 2021 Lees meer »

Wijziging BTW-vrijstelling in de zorgsector

Regeling nu De btw-vrijstelling in de zorg geldt voor artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, zorgkundigen en verpleegkundigen voor diensten die passen binnen hun beroepsactiviteit. Voor het verrichten van handelingen met een puur esthetisch doel, moet er wel btw aangerekend worden.  Er is momenteel ook een vrijstelling voor de erkende paramedische beroepen, zoals diëtist, podoloog en ergotherapeut. …

Wijziging BTW-vrijstelling in de zorgsector Lees meer »

Aangifte buitenlands onroerend goed

Heeft u, persoonlijk, enig recht op een buitenlands vastgoed, dan is de mededeling hierna belangrijk voor u.  Nieuw is dat vanaf het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) buitenlands vastgoed, net zoals Belgisch vastgoed, wordt belast op basis van het kadastraal inkomen ervan. Praktisch dient de FOD Financiën (Patrimoniumdocumentatie) – Cel buitenlands KI die kadastrale inkomens te bepalen, met …

Aangifte buitenlands onroerend goed Lees meer »

Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht – Vlaams beschermingsmechanisme

I. Overbruggingsrecht – Vlaams Beschermingsmechanisme 10 Voor de maanden juli, augustus en september is er nog steun aan sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronamaatregelen.  Deze sectoren kunnen nog beroep doen op het overbruggingsrecht – Vlaams Beschermingsmechanisme: – Discotheken en dancings – Feestzalen– Hotels– Eventbedrijven– Reisbureaus– Personenvervoer via autocars De ondernemer moet kunnen aantonen dat …

Overbruggingsrecht – Vlaams beschermingsmechanisme Lees meer »

Win-win lening

Win-win lening

De Vlaamse overheid moedigt particulieren aan om een lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen dmv een win-win lening. De lening moet een looptijd van 5 à 10 jaar hebben.  Fiscaal voordeel voor natuurlijke personen via win-win lening Een natuurlijk persoon kan tot 75.000 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO naar keuze. De kredietgever …

Win-win lening Lees meer »

Nieuwsbrief juni 2021

Vlaamse heropstartlening Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen, maar te weinig liquide middelen hebben om hun voorraden aan te vullen, een lening afsluiten voor de financiering van aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.  De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 % op jaarbasis. De …

Nieuwsbrief juni 2021 Lees meer »

Scroll naar boven