Fiscale actua

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting

Als u als ondernemer overlijdt, dan worden de aandelen van uw vennootschap onderworpen aan de erfbelasting. Hetzelfde geldt voor de activa van uw eenmanszaak. Deze erfbelasting kan in Vlaanderen oplopen tot 27% voor vererving in de rechte lijn en tussen partners, in andere gevallen kunnen de tarieven oplopen tot 55%. Als uw vennootschap of onderneming …

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting Lees meer »

Aangifte personenbelasting

In inkomstenjaar 2021 en voorgaande inkomstenjaren moest – in het geval van een gezamenlijke aangifte –  in de linkerkolom van de aangifte personenbelasting  de gegevens van de man ingevuld worden. In de rechterkolom moesten de gegevens van de vrouw worden ingevuld. Indien het een gezamenlijke aangifte betrof van partners met hetzelfde geslacht, moest de oudste partner de …

Aangifte personenbelasting Lees meer »

Werken in onroerende staat – extra vermelding op factuur

Bij werken in onroerende staat die gefactureerd worden aan een btw-belastingplichtige die periodieke maand- of kwartaalaangiftes indient, moet er door de aannemer geen btw worden aangerekend aan de klant. In dit geval wordt de btw-verplichting “verlegd” naar de afnemer/medecontractant en voldoet de afnemer/medecontractant de btw via zijn eigen aangifte.  Momenteel moet de aannemer op die factuur …

Werken in onroerende staat – extra vermelding op factuur Lees meer »

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf

SITUATIE NU Als u een lening aangaat voor een woning die niet uw eigen woning is, dus een woning die u verhuurt of een tweede verblijf, heeft u recht op een aantal federale belastingvoordelen als u aan de voorwaarden voldoet. U kan een belastingvermindering verkrijgen voor kapitaalsaflossingen (langetermijnsparen) en/of de federale interestaftrek.  Langetermijnsparen De premies …

Afschaffing fiscaal voordeel tweede verblijf Lees meer »

Fiscaal voordeel eindejaarsgeschenken

Met welke regels moet u rekening houden indien u uw werknemers een fiscaal voordelig eindejaarsgeschenk wil geven? U mag slechts 1 geschenk per kalenderjaar per personeelslid voorzien. Dit voor Kerstmis, Nieuwjaar en Sinterklaas samen. Het geschenk moet ook aan alle personeelsleden worden gegeven, ongeacht het type contract of arbeidsregime.  FISCAAL Als de aankoopprijs per kalenderjaar minder …

Fiscaal voordeel eindejaarsgeschenken Lees meer »

BTW-listing 2021

De btw-klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 EUR, exclusief btw. Particulieren en buitenlandse klanten, alsook de klanten die vrijgestelde handelingen verrichten, moeten niet in deze listing worden opgenomen. Als u zelf …

BTW-listing 2021 Lees meer »

Risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen

Een schenking van roerende goederen kan onderhands of via een notariële akte gebeuren.  Een notariële schenking geeft vaste datum aan de schenking en is tegenstelbaar aan derden. Schenkingen moeten (als ze via een notaris gebeuren) verplicht geregistreerd worden in België. Op deze schenking is dan schenkbelasting verschuldigd.  Als u kiest voor een onderhandse schenking, en …

Risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen Lees meer »

Mildere sanctie bij schending inhoudingsplicht

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die activiteiten laten uitvoeren zoals hieronder zijn beschreven, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Als dit het geval is, moet u een deel van de factuur inhouden en storten aan de fiscus en/of RSZ.  Het gaat om volgende activiteiten:  – Werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde …

Mildere sanctie bij schending inhoudingsplicht Lees meer »

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022

Fiduciaire Godderis nodigt u uit op het seminarie “De nieuwe autofiscaliteit.” In dit seminarie lichten wij de wijzigingen in de autofiscaliteit toe. We geven een overzicht op welk tijdstip u best op een fiscaalvriendelijke manier een personenwagen aanschaft. We geven ook een overzicht van de toekomstige fiscale regels als een personenwagen/lichte vracht wordt aangeschaft.  Programma: * …

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022 Lees meer »

Scroll naar boven