Nieuws

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Als ouder krijgt u een vermindering op de onroerende voorheffing op voorwaarde dat u  minstens twee kinderen ten laste heeft die bij u  zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Deze vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.  Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders in het geval van co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen in verhouding …

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap Lees meer »

Verlenging BTW-verjaringstermijnen

De btw-administratie kan drie jaar teruggaan om alsnog verschuldigde btw, interesten en boetes in te vorderen. De invorderingstermijn verjaart pas na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de oorzaak van opeisbaarheid van de btw, interesten en boetes zich heeft voorgedaan.  Sinds 1 januari 2023 wordt de verjaringstermijn verlengd naar vier jaar in het geval …

Verlenging BTW-verjaringstermijnen Lees meer »

Aangifte personenbelasting

In inkomstenjaar 2021 en voorgaande inkomstenjaren moest – in het geval van een gezamenlijke aangifte –  in de linkerkolom van de aangifte personenbelasting  de gegevens van de man ingevuld worden. In de rechterkolom moesten de gegevens van de vrouw worden ingevuld. Indien het een gezamenlijke aangifte betrof van partners met hetzelfde geslacht, moest de oudste partner de …

Aangifte personenbelasting Lees meer »

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022

Fiduciaire Godderis nodigt u uit op het seminarie “De nieuwe autofiscaliteit.” In dit seminarie lichten wij de wijzigingen in de autofiscaliteit toe. We geven een overzicht op welk tijdstip u best op een fiscaalvriendelijke manier een personenwagen aanschaft. We geven ook een overzicht van de toekomstige fiscale regels als een personenwagen/lichte vracht wordt aangeschaft.  Programma: * …

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022 Lees meer »

Vergroening autofiscaliteit

De huidige autofiscaliteit verandert ingrijpend vanaf 1 juli 2023, waarbij benzine- en dieselmotoren hun fiscale aftrek op termijn zullen verliezen. De aanschafdatum van de wagen zal bepalend zijn voor de fiscale aftrekbaarheid ervan.  Doordat het seminarie met betrekking tot de vergroening van de autofiscaliteit werd geannuleerd willen wij niet nalaten om u te informeren. Hieronder …

Vergroening autofiscaliteit Lees meer »

Teruggave accijnzen op professionele diesel

Indien u een ‘professioneel gebruiker’ bent, kan u een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugkrijgen. Volgende voertuigen komen in aanmerking: Voertuig bestemd voor vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met een MTM van meer dan 7,5 ton. Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3 Taxi- ondernemingen Het …

Teruggave accijnzen op professionele diesel Lees meer »

Registratiebelastingen 2022

Wie een enige en eigen gezinswoning aankoopt, zal vanaf 2022, mits vervullen van bepaalde voorwaarden, van een verlaagd tarief registratiebelasting van 3% kunnen genieten. Vóór 2022 betaalde je op de enige en eigen woning 6% registratiebelasting. In het geval u een aangekochte woning ingrijpend energetisch renoveert sloopt en/of heropbouwt zal u vanaf 2022 zelfs maar …

Registratiebelastingen 2022 Lees meer »

Corona steunmaatregelen december 2021

De federale overheid heeft op 10 december een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd. Let wel op! De wetteksten moeten nog aangepast worden maar wij willen u alvast informeren.  Dubbel overbruggingsrecht Het dubbel overbruggingsrecht kan weer aangevraagd worden vanaf december 2021 door zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken. Deze maatregel is alvast verlengd tot maart 2022. …

Corona steunmaatregelen december 2021 Lees meer »

Wijziging BTW-vrijstelling in de zorgsector

Regeling nu De btw-vrijstelling in de zorg geldt voor artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, zorgkundigen en verpleegkundigen voor diensten die passen binnen hun beroepsactiviteit. Voor het verrichten van handelingen met een puur esthetisch doel, moet er wel btw aangerekend worden.  Er is momenteel ook een vrijstelling voor de erkende paramedische beroepen, zoals diëtist, podoloog en ergotherapeut. …

Wijziging BTW-vrijstelling in de zorgsector Lees meer »

Scroll naar boven