Nieuws

Boekhoudkundig Administratief Bediende

De job  Als Boekhoudkundig Administratief Bediende vervul je een zeer allround takenpakket. De titel spreekt voor zich, samen met je collega Ann ben je verantwoordelijk voor de boekhoudkundige administratie ter ondersteuning van onze Dossierbeheerders. Daarnaast ondersteun je onze zaakvoerder met enkele administratieve taken en ben je verantwoordelijk voor het onthaal. Aan afwisseling en uitdaging geen …

Boekhoudkundig Administratief Bediende Lees meer »

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting

Als u als ondernemer overlijdt, dan worden de aandelen van uw vennootschap onderworpen aan de erfbelasting. Hetzelfde geldt voor de activa van uw eenmanszaak. Deze erfbelasting kan in Vlaanderen oplopen tot 27% voor vererving in de rechte lijn en tussen partners, in andere gevallen kunnen de tarieven oplopen tot 55%. Als uw vennootschap of onderneming …

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting Lees meer »

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Als ouder krijgt u een vermindering op de onroerende voorheffing op voorwaarde dat u  minstens twee kinderen ten laste heeft die bij u  zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Deze vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.  Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders in het geval van co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen in verhouding …

Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap Lees meer »

Verlenging BTW-verjaringstermijnen

De btw-administratie kan drie jaar teruggaan om alsnog verschuldigde btw, interesten en boetes in te vorderen. De invorderingstermijn verjaart pas na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de oorzaak van opeisbaarheid van de btw, interesten en boetes zich heeft voorgedaan.  Sinds 1 januari 2023 wordt de verjaringstermijn verlengd naar vier jaar in het geval …

Verlenging BTW-verjaringstermijnen Lees meer »

Aangifte personenbelasting

In inkomstenjaar 2021 en voorgaande inkomstenjaren moest – in het geval van een gezamenlijke aangifte –  in de linkerkolom van de aangifte personenbelasting  de gegevens van de man ingevuld worden. In de rechterkolom moesten de gegevens van de vrouw worden ingevuld. Indien het een gezamenlijke aangifte betrof van partners met hetzelfde geslacht, moest de oudste partner de …

Aangifte personenbelasting Lees meer »

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022

Fiduciaire Godderis nodigt u uit op het seminarie “De nieuwe autofiscaliteit.” In dit seminarie lichten wij de wijzigingen in de autofiscaliteit toe. We geven een overzicht op welk tijdstip u best op een fiscaalvriendelijke manier een personenwagen aanschaft. We geven ook een overzicht van de toekomstige fiscale regels als een personenwagen/lichte vracht wordt aangeschaft.  Programma: * …

Seminarie autofiscaliteit 21/04/2022 Lees meer »

Scroll naar boven