Corona steunmaatregelen december 2021

De federale overheid heeft op 10 december een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd. Let wel op! De wetteksten moeten nog aangepast worden maar wij willen u alvast informeren. 

Dubbel overbruggingsrecht

Het dubbel overbruggingsrecht kan weer aangevraagd worden vanaf december 2021 door zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken. Deze maatregel is alvast verlengd tot maart 2022.

Het overbruggingsrecht wegens omzetdaling

In de vorige nieuwsbrieven deelden we u mee dat het overbruggingsrecht wegens omzetdaling kon worden aangevraagd voor zelfstandigen die een omzetdaling hadden van 65% in de maand voorafgaand aan de maand van aanvraag tegenover dezelfde maand in 2019. 

Door de strengere maatregelen is deze maatregel versoepeld vanaf december 2021. Het overbruggingsrecht wegens omzetdaling kan worden aangevraagd door zelfstandigen die een omzetdaling hebben van 40% in de maand voorafgaand aan de maand van aanvraag tegenover dezelfde maand in 2019. 

Deze maatregel is ook alvast verlengd tot maart 2022.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg van een kind. 

Als u in quarantaine wordt geplaatst wegens een hoogrisicontact en indien u gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen uw activiteit moet onderbreken kan u dit specifiek overbruggingsrecht aanvragen. Hiervoor moet u aan uw sociaal verzekeringsfonds een attest van quarantaine bezorgen. 

Let op! Indien u zelf positief bent getest op corona, dient u een ziekte-uitkering aan te vragen bij het ziekenfonds.  

Als u uw activiteit onderbreekt omwille van de zorg voor uw kind van minder dan 18 jaar, dan kan u ook dit type overbruggingsrecht aanvragen. Dit geldt in volgende gevallen: 

– Het kind moet in quarantaine of isolatie
– Door de sluiting van de school of kinderopvang als gevolg van coronamaatregelen 
– Het kind moet verplicht lessen volgen op afstand als gevolg van coronamaatregelen 
– Sluiting van de scholen in de week van 20 december 2021

De aanvraag overbruggingsrecht voor de maand oktober, november en december 2021 moeten uiterlijk om 30 juni 2022 zijn ingediend. 

Scroll naar boven