De drie Vlaamse corona steunmaatregelen

De strenge coronamaatregelen van de overheid hebben een ernstige impact op het economische leven. Om de bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

Er zijn drie Vlaamse corona steunmaatregelen waar u eventueel in aanmerking voor zou kunnen komen :

 1. Het Vlaams beschermingsmechanisme I :
  Omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 tegenover dezelfde maanden in 2019
  De aanvraagperiode is verlopen.
 2. Het Vlaams beschermingsmechanisme II :
  Omzetdaling van minstens 60% in de gekozen referentieperiode of verplichte sluiting (1 oktober – 15 november 2020)
  De details worden hieronder verder toegelicht
  Kan nu worden aangevraagd tot 31 december 2020.
 3. Het Vlaams beschermingsmechanisme III :
  Omzetdaling van minstens 60% in de gekozen referentieperiode of verplichte sluiting (16 november 2020 – 31 december 2020)
  De details worden hieronder verder toegelicht
  Kan nog niet worden aangevraagd , de voorziene einddatum is 15 februari 2021.

Vlaams beschermingsmechanisme II

De overheid besliste op 13 november 2020 om de modaliteiten van het Vlaams beschermingsmechanisme II aan te passen.
De lijst van verplicht gesloten sectoren die steun kunnen genieten werd uitgebreid. Tevens werd een minimum- en maximum
steunbedrag ingevoerd voor verplicht gesloten ondernemingen. De referentieperiodes werden ook per sector aangepast.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% hebben en ondernemingen die verplicht gesloten zijn.

I. Alle ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%. 

Alle ondernemingen (dus ook degene die verplicht gesloten zijn) kunnen ervoor kiezen om een omzetdaling van 60% aan te tonen in twee periodes :

– 1 oktober tot 15 november 2020 (maximum 11.250 EUR < 9 WN, 22.500 EUR voor 10-49 WN en 60.000 EUR voor ondernemingen met 50 WN of meer)

– 19 oktober tot 15 november 2020 (maximum 7.500 EUR < 9 WN, 15.000 EUR voor 10-49 WN en 40.000 EUR voor ondernemingen met 50 WN of meer)

De gekozen periode moet tegenover dezelfde periode in 2019 worden geplaatst om te bepalen of u een omzetdaling hebt van minstens 60%.

II. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn kunnen ervoor kiezen om de omzetdaling NIET aan te tonen. Hier vindt u een overzicht van de referentieperiode per sector en de bijhorende minimum- en maximumbedragen: 
Lijst van verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen 

Hier vindt u ook een handleiding hoe u dit Vlaams beschermingsmechanisme II kan aanvragen: Handleiding nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

De aanvraag gebeurt via deze link :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme

Hiervoor houdt u best uw elektronische identiteitskaart bij de hand en uw btw-aangifte van het vierde kwartaal.

Vlaams beschermingsmechanisme III

Net zoals bij het Vlaams beschermingsmechanisme II dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60% hebben en ondernemingen die verplicht gesloten zijn.

I. Alle ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%.
Alle ondernemingen (dus ook degene die verplicht gesloten zijn) kunnen ervoor kiezen om een omzetdaling van 60% aan te tonen in de periode :

– 16 november 2020 tot 31 december 2020 (Maximum 11.250 EUR < 9 WN, 22.500 EUR voor 10-49 WN en 60.000 EUR voor ondernemingen met 50 WN of meer)

Deze periode moet tegenover dezelfde periode in 2019 worden geplaatst om te bepalen of u een omzetdaling hebt van minstens 60%.

II. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn.
Ondernemingen die verplicht gesloten zijn kunnen ervoor kiezen om de omzetdaling niet aan te tonen. Ondernemingen die verplicht werden te sluiten binnen de referentieperiode kunnen ervoor kiezen enkel steun aan te vragen voor de periode van verplichte sluiting. De steun geldt dan pro rata en de omzetdaling dient niet aangetoond te worden.

De premie zal 10% van de omzet bedragen (exclusief BTW) in de periode in 2019 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode. De minimum en maximum premies zullen ook pro rata berekend worden.

Dit Vlaams beschermingsmechanisme III kan nu nog niet worden aangevraagd. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit zal kunnen. De termijn zal lopen tot 15 februari 2021.

We beseffen dat dit een hele boterham is en dat er onduidelijkheden kunnen ontstaan. Indien u vragen heeft, of u hebt hulp nodig bij de aanvraag. Aarzel dan niet om contact op te nemen via kylie@f-godderis.be.

Scroll naar boven