Het geven van relatiegeschenken

Waarop moet je letten bij het geven van relatiegeschenken?

Zorg er steeds voor dat u bij de factuur van het geschenk de nodige bewijsstukken hecht. Bijvoorbeeld het geboortekaartje, de uitnodiging opening van de handelszaak, etc. Dit zorgt ervoor dat de fiscus niet in discussie kan gaan over het beroepsmatige karakter van deze kost.

Als het relatiegeschenk een waarde heeft van meer dan €125 en wordt gegeven in het kader van de beroepsrelatie, dan moet er een fiche worden opgemaakt op naam van de ontvanger. Dit betekent dat de ontvanger van het geschenk dit moet aangeven als een belastbaar inkomen. Dit resulteert meestal in een vergiftigd geschenk. Daarom raden wij steeds aan om een relatiegeschenk te beperken tot een waarde van €125.

Let wel, relatiegeschenken zijn 50% aftrekbaar.

Scroll naar boven