Registratiebelastingen 2022

Wie een enige en eigen gezinswoning aankoopt, zal vanaf 2022, mits vervullen van bepaalde voorwaarden, van een verlaagd tarief registratiebelasting van 3% kunnen genieten. Vóór 2022 betaalde je op de enige en eigen woning 6% registratiebelasting. In het geval u een aangekochte woning ingrijpend energetisch renoveert sloopt en/of heropbouwt zal u vanaf 2022 zelfs maar 1% registratiebelasting betalen. 

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om van een enige, eigen woning te kunnen spreken: 

– De aankoop gebeurt door een natuurlijk persoon.

– Het gaat om een zuivere aankoop. (vb. ruil komt niet in aanmerking).

– U koopt de gehele woning in volle eigendom.

– Het aangekochte goed moet gebruikt worden voor bewoning, waarin u uw domicilie dient te vestigen binnen de 3 jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte. Bij een energetische renovatie moet dit binnen de 5 jaar gebeuren. 

– De aangekochte woning moet uw enige woning zijn. U mag geen volle en volledige eigenaar zijn van een andere bouwgrond of woning. Als u uw huidige woning verkoopt binnen 2 jaar – deze termijn wordt verlengd vanaf 2022 –  dan kan u alsnog van dit verlaagd tarief genieten. 

De datum van het verlijden van de notariële akte zal bepalend zijn om na te gaan of u van dit verlaagd tarief registratierechten kan genieten. 

Datum compromisDatum notariële akteTarief
202120216%
202120223%
202220223%

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zal u belast worden aan het algemeen tarief. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit tarief verhoogd van 10% naar 12%. Dit tarief geldt voor de aankopen waarvoor de onderhandse koopovereenkomstgesloten wordt vanaf 2022. 

Datum compromisDatum notariële akteTarief
2021202110%
2021202210%
2022202212% 
Scroll naar boven