Risicotermijn van 5 jaar voor schenkingen

Een schenking van roerende goederen kan onderhands of via een notariële akte gebeuren. 

Een notariële schenking geeft vaste datum aan de schenking en is tegenstelbaar aan derden. Schenkingen moeten (als ze via een notaris gebeuren) verplicht geregistreerd worden in België. Op deze schenking is dan schenkbelasting verschuldigd. 

Als u kiest voor een onderhandse schenking, en u deze niet laat registeren, dan worden de geschonken goederen geacht alsnog deel uit te maken van uw vermogen indien u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. De goederen zijn dan onderworpen aan erfbelasting, alsof er nooit een schenking heeft plaatsgevonden. Dit is de zogenaamde ‘verdachte periode’.

De Waalse wetgever heeft de verdachte periode nu sinds 1 januari 2022 verlengd naar vijf jaar. Dus indien u overlijdt binnen de vijf jaar na de schenking, worden de geschonken roerende goederen onderworpen aan erfbelasting, als de fiscale woonplaats van de overledene is gelegen in het Waals Gewest. 

Om te weten wat de toepasselijke risicotermijn voor een niet-geregistreerde roerende schenking is, moet eerst worden bepaald welk gewest bevoegd is. Het bevoegde gewest is het gewest waar de schenker zijn laatste fiscale woonplaats heeft. 

Verdachte periode voor roerende schenkingen vanaf 01.01.2022
Fiscale woonplaats overledene
3 jaar5 jaar
Waals GewestX
Brussels Hoofdstedelijk gewestX
Vlaams GewestX
Scroll naar boven