Seminarie: het nieuwe vennootschapsrecht op 16 mei

Om u als bedrijfsleider en ondernemer te blijven informeren en op de hoogte te houden van de recente wetgeving en opportuniteiten organiseren wij terug een seminarie op donderdag 16 mei.

Sedert 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing op alle vennootschappen. Gezien de ingrijpende wijzigingen vinden we het meer dan nodig om hierover een infoavond te organiseren voor zowel bestaande vennootschappen als éénmanszaken die de overstap naar een vennootschap overwegen.

Mis dit seminar in Cityscoop Roeselare zeker niet.

STIJN LAMOTE & BRAM STRAGIER

De sprekers van de avond zijn Stijn Lamote en Bram Stragier. Stijn Lamote is fiscaal advocaat, vennootschapsadvocaat en vermogensadvocaat. Bram Stragier is ondernemingsadvocaat, vennootschapsadvocaat en vereffenaar.

Hun expertises bevatten onder meer fiscaal advies, vermogensplanning, fiscale geschillen.

ENKELE ONDERWERPEN DIE ZULLEN AANGEKAART WORDEN :

Het nieuwe vennootschapsrecht : de regels vanaf 1 mei 2019

– Er blijven slechts 4 vennootschapsvormen over.

– De BVBA wordt BV : naamsverandering op alle officiële documenten vóór 01/01/2020.

– De NV kan bestuurd worden door één bestuurder en kan één aandeelhouder hebben.

– Het minimumkapitaal verdwijnt behalve in de NV.

– De aansprakelijkheid van de bestuurder : wanneer en tot welke bedragen kan je aansprakelijk gesteld worden.

– Dividenduitkering wordt onderworpen aan een dubbele test alvorens deze kan gebeuren.

– Bepaalde aandelen kunnen meervoudig stemrecht hebben : zo kan je met weinig aandelen alles te zeggen hebben.

– …

Stijn Lamote en Bram Stragier zullen u in heldere taal de voornaamste wijzigingen van deze revolutie in het vennootschapsrecht toelichten.

De zorgvolmacht

Met het verlenen van een zorgvolmacht aan een lasthebber kunt u vandaag beslissen wie uw zaken kan behartigen als het u morgen niet meer lukt. Lucie Denecker, master in de rechten en specialiste in civiel recht zal dit onderwerp kort voor ons toelichten. Binnen ons kantoor is Lucie het aanspreekpunt voor successieplanning en vennootschapsrecht.

Ons seminar over het nieuwe vennootschapsrecht was een groot succes! Na de interessante uiteenzetting door Stijn Lamote en Bram Stragier, konden de deelnemers nog wat netwerken en genieten van een verzorgde receptie. Wij kijken alvast uit naar het volgende event!

Scroll naar boven