De tax shelter voor startende ondernemers: vergeet de aangifte niet!

Startende vennootschappen ondervinden tijdens hun zoektocht naar financiering heel wat moeilijkheden. Om dit type ondernemingen een duwtje in de rug de geven heeft de federale overheid enige tijd geleden de tax shelter voor startende ondernemingen geïntroduceerd. Het doel van deze maatregel is om het verschaffen van risicokapitaal aan startende ondernemingen die met een financieringstekort kampen, te stimuleren.

 

Indien u als particulier geïnvesteerd heeft in een startende vennootschap bij oprichting of bij een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ontvangt u een fiscaal cadeautje. Als investeerder heeft u recht op een belastingvermindering van 30% (bij kleine vennootschappen) en 45% (bij microvennootschappen) op het geïnvesteerde bedrag. U kan als investeerder voor een maximum bedrag van € 100.000 per jaar investeren.

Naar aanleiding van het succes van de tax shelter voor startende ondernemingen pakte de federale overheid erna ook uit met een nieuwe vorm van deze fiscale maatregel: de taks shelter voor groeibedrijven.

Het koninklijk besluit (KB 18.04.2017 – B.S. van 27.04.2017) voorziet een nieuwe indieningsplicht waarbij proactief een kopie van de onderstaande documenten vóór 31 maart aan de administratie moet worden bezorgd door de startende vennootschap.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten ook de investeerders een kopie van de attesten ontvangen en deze ter beschikking houden van de administratie.

Vraag dus tijdig aan de ondernemingen om de onderstaande attesten te bezorgen:

  • Een attest voor het jaar van verwerving van de aandelen of van de beleggingsinstrumenten;
  • Een attest voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving waarin vermeld staat dat u op 31 december nog steeds deze aandelen of beleggingsinstrumenten in uw bezit heeft;
  • Indien van toepassing, een attest voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten indien de investeerder deze vervreemdt binnen de 48 maanden na verwerving. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen onder de vorm van een belastingvermeerdering.

Bij vragen hierover, twijfel niet om contact op te nemen.

Scroll naar boven