Teruggave accijnzen op professionele diesel

Indien u een ‘professioneel gebruiker’ bent, kan u een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugkrijgen.

Volgende voertuigen komen in aanmerking:

  • Voertuig bestemd voor vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met een MTM van meer dan 7,5 ton.
  • Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3
  • Taxi- ondernemingen

Het bedrag dat u kan terugkrijgen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aangekochte diesel.

U dient twee stappen te doorlopen om van de accijnsteruggave te kunnen genieten: 

1.Vergunning aanvragen

U dient een vergunning aan te vragen bij de FOD Financiën. Dit doet u via volgend registratieformulier:https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/Ondernemingen/Facilitatie/ACC-FORM-NL-ENERELEC-201312-17-03-2017.pdf

Naast dit formulier dient u ook het inschrijvingsbewijs van uw voertuig te bezorgen. Taxiondernemingen moeten ook een kopie van de taxivergunning bijvoegen. Alle documentatie dient u te bezorgen aan de Gewestelijke Directie Douane en Accijnzen waaronder u valt. 

2. Teruggave vragen

Als de vergunning is toegekend, kunt u de teruggave van de betaalde accijnzen vragen op uw professionele diesel. De aanvraag kan per jaar, maand of semester ingediend worden.

Let op! Zorg dat de nummerplaat van uw camion altijd wordt vermeld op de factuur, anders kan u geen teruggave krijgen. Alsook cash betalingen komen niet in aanmerking.

U heeft drie maanden de tijd om de aangifte in te dienen. 

Scroll naar boven