Vergroening autofiscaliteit

De huidige autofiscaliteit verandert ingrijpend vanaf 1 juli 2023, waarbij benzine- en dieselmotoren hun fiscale aftrek op termijn zullen verliezen. De aanschafdatum van de wagen zal bepalend zijn voor de fiscale aftrekbaarheid ervan. 

Doordat het seminarie met betrekking tot de vergroening van de autofiscaliteit werd geannuleerd willen wij niet nalaten om u te informeren. Hieronder zetten wij in grote lijnen de belangrijkste veranderingen met betrekking tot de autofiscaliteit en de fiscaliteit omtrent laadpalen uiteen. 

I. Autofiscaliteit

Huidig regime

Autokosten zijn momenteel slechts beperkt fiscaal aftrekbaar in functie van het brandstoftype en de CO2- uitstoot van het voertuig. Sinds aanslagjaar 2021 gebruikt men een vaste formule, zowel in de personen- als vennootschapsbelasting om de fiscale aftrek te berekenen: 

120% – (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype) – De toepassing van deze formule leidt tot een fiscale aftrek van minimum 40% en maximum 100%.  Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe hoger het aftrekpercentage. 

In de praktijk kan momenteel het meeste voordeel gedaan worden met een elektrisch voertuig waarvoor een volledige aftrek van 100% geldt. 

Wie vóór 1 juli 2023 een auto op benzine of diesel of een hybride wagen aankoopt ondervindt geen gevolgen van de nieuwe autofiscaliteit. Het huidige regime zal blijven gelden voor deze auto’s voor de volledige gebruiksduur.  

De eerste fase van de hervorming zal in werking treden vanaf 1 juli 2023

Voor auto’s die rijden op diesel of benzine of hybride wagens die aangekocht worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zal er geen minimum aftrekbaar percentage meer gelden. Het aftrekpercentage wordt afgebouwd tijdens de gebruiksduur van de wagen: 

– Aftrekpercentage in 2025 : 75%
– Aftrekpercentage in 2026: 50%
– Aftrekpercentage in 2027: 25%
– Aftrekpercentage in 2028: 0% 

Deze wagens zullen dus vanaf 2028 geen enkele fiscale aftrek meer kunnen genieten. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt een bovengrens van 50% ingevoerd voor de fiscale aftrekbaarheid van de benzine-of dieselkosten.

Elektrische wagens aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zullen nog kunnen genieten van een aftrekpercentage van 100% voor de volledige gebruiksduur van de wagen. 

De tweede fase van de hervorming treedt in werking vanaf 1 januari 2026

Voor auto’s die rijden op diesel of benzine of hybride wagens die aangekocht worden vanaf 1 januari 2026 zal er geen enkele fiscale aftrek meer mogelijk zijn. 

Enkel elektrische wagens en wagens die rijden op waterstof zullen bij aankoop vanaf 1 januari 2026 van een fiscale aftrek kunnen genieten. Deze aftrek zal afgebouwd worden naargelang het jaar van aanschaf. Deze wagens zullen volgende aftrekpercentages kunnen genieten voor de volledige gebruiksduur ervan: 

– Aankoop in 2026: 100%
– Aankoop in 2027: 95% 
– Aankoop in 2028: 90% 
– Aankoop in 2029: 82,5% 
– Aankoop in 2030: 75% 
– Aankoop in 2031: 67,5% 

II. Fiscaliteit laadpalen

De overheid wil de aangroei van laadpalen versnellen en voorziet daarvoor in steunmaatregelen die worden afgebouwd in de tijd. 

1) Particulieren

Particulieren die een slimme laadpaal plaatsen kunnen voor de investering van een slimme laadpaal genieten van een belastingvermindering.Het bedrag waarvoor de belastingvermindering kan worden verleend is beperkt tot 1.500 EUR per laadpaal en per belastingplichtige en verschilt naargelang de datum van plaatsing: 

– Plaatsing tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingvermindering van 45%

– Plaatsing tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023: belastingvermindering van 30%

– Plaatsing tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024: belastingvermindering van 15% 

Na deze periode is er nog geen belastingvermindering voorzien. 

2) Ondernemingen 

Ondernemingen die laadpalen plaatsen zullen ook van een fiscaal voordeel kunnen genieten. Als deze laadpaal publiek kan worden gebruikt, dan gelden volgende aftrekpercentages. Ook mag men een vergoeding vragen voor het gebruik van de laadpaal: 

– Plaatsing tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 200% aftrekbaar

– Plaatsing tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 150% aftrekbaar

Als de laadpaal niet publiek toegankelijk is, wordt het aftrekpercentage beperkt tot 100%. 

Scroll naar boven