Vermindering onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Als ouder krijgt u een vermindering op de onroerende voorheffing op voorwaarde dat u  minstens twee kinderen ten laste heeft die bij u  zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Deze vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. 

Vanaf 1 januari 2023 kunnen ouders in het geval van co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen in verhouding tot de tijd die ze voor de kinderen zorgen.

De voorwaarden blijven dezelfde. Er moeten minstens twee kinderen die recht geven op gezinsbijslag domicilie hebben (bij de ene ouder) in de woning waarop de onroerende voorheffing wordt betaald

De andere ouder, die het voordeel wenst te verdelen, moet in het Vlaamse Gewest zijn gedomicileerd. De vermindering moet zelf worden aangevraagd uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar. Dit moet bewezen worden aan de hand van een overeenkomst of rechterlijke beslissing. Op basis hiervan zal de proportionele vermindering worden berekend. 

Dit kan door het aanvraagformulier onderaan de pagina (na het klikken op de link) in te vullen en te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst: 

https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-gezinsbijslaggerechtigde-kinderen

De aanvraag moet maar één keer worden gedaan. De vermindering blijft de volgende jaren doorlopen, zolang aan alle voorwaarden is voldaan. 

Scroll naar boven