Werken in onroerende staat – extra vermelding op factuur

Bij werken in onroerende staat die gefactureerd worden aan een btw-belastingplichtige die periodieke maand- of kwartaalaangiftes indient, moet er door de aannemer geen btw worden aangerekend aan de klant. In dit geval wordt de btw-verplichting “verlegd” naar de afnemer/medecontractant en voldoet de afnemer/medecontractant de btw via zijn eigen aangifte. 

Momenteel moet de aannemer op die factuur verplicht “btw verlegd” vermelden. 

Vanaf 1 januari 2023 zal de aannemer in geval van toepassing van de verleggingsregel volgende bijkomende vermelding verplicht moeten opnemen op zijn factuur: 

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Als bovenstaande vermelding is opgenomen op de factuur en de aannemer factureert ten onrechte met verlegging btw, dan is de aannemer niet aansprakelijk. Het is immers de klant die moet reageren binnen de maand dat het stelsel niet van toepassing is. Dit heeft als gevolg dat de klant aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde btw, interesten en geldboeten. 

Scroll naar boven