Wijziging BTW-vrijstelling in de zorgsector

Regeling nu

De btw-vrijstelling in de zorg geldt voor artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, zorgkundigen en verpleegkundigen voor diensten die passen binnen hun beroepsactiviteit. Voor het verrichten van handelingen met een puur esthetisch doel, moet er wel btw aangerekend worden. 

Er is momenteel ook een vrijstelling voor de erkende paramedische beroepen, zoals diëtist, podoloog en ergotherapeut. Deze vrijstelling is enkel voorzien voor handelingen die in de RIVIZ-nomenclatuur wordt voorzien. Als deze handeling niet in de nomenclatuur is opgenomen, dan moet de zorgverlener 21% btw aanrekenen. 

Niet- erkende paramedische beroepen, zoals een chiropractor, osteopaat en homeopaat, komen niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling voor medische verzorging. 

Regeling vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 komen alleen nog de handelingen die gericht zijn op de bescherming, het behoud of het herstel van de menselijke gezondheid en dus op de preventie, diagnose, behandeling of genezing van gezondheidsproblemen (dus therapeutische handelingen) in aanmerking voor de btw-vrijstelling voor de zorgverlening. 

Dit wil dus zeggen dat vanaf 1 januari 2022 een btw-tarief geldt van 21% geldt voor alle niet-therapeutische zorg. Alleen therapeutische behandelingen komen nog in aanmerking voor de vrijstelling. 

Dit betekent dat bepaalde zorgverleners die vroeger geen btw moesten aanrekenen mogelijks (gedeeld) btw-plichtig worden. Er zal moeten gekeken worden naar de aard van de zorgverlening om te bepalen of zij van de btw-vrijstelling kunnen genieten of niet. 

Meer paramedici zullen de btw-vrijstelling kunnen toepassen. De btw-vrijstelling zal vanaf 1 januari 2022 ook kunnen gebruikt worden door alle zorgverleners die over de noodzakelijke kwalificaties bezitten om medische zorg te verlenen die kwalitatief gelijkwaardig is aan dezelfde zorg uitgeoefend door erkene (para-) medische beroepen. Om te bepalen of zij btw moeten aanrekenen of niet, zal dus ook moeten gekeken worden naar de aard van de zorgverlening.

Uitzondering

De medische of paramedische beroepsbeoefenaar die een inkomen van minder dan 25.000 EUR haalt uit niet-therapeutische zorg, kan kiezen voor de uitzonderingsregeling die van toepassing is op kleine bedrijven. Hiervoor moet deze beroepsbeoefenaar bepaalde formaliteiten voltooien (zoals het aanvragen van een btw-nummer) 

Gevolgen

– Bent u niet btw-plichtig dus heb je momenteel geen btw-hoedanigheid maar wordt u gemengd btw-plichtig? (verricht je zowel therpeutische als niet-therapeutische handelingen) – Dan moet u nog voor het einde van het jaar uw ondernemingsnummer bij de btw-administratie activeren. 

– Bent u wel btw-plichtig (gewoon of gemengd) maar wordt u vrijgesteld btw-plichtige? – Dan heeft u nog tot eind januari 2022 om de wijziging door te geven aan de btw-administratie. 

– Bent u wel btw-plichtig (gewoon) maar wordt u gemengd btw-plichtige? – Dan heeft u nog tot eind januari 2022 om de wijziging door te geven aan de btw-administratie. 

Scroll naar boven