Win-win lening

De Vlaamse overheid moedigt particulieren aan om een lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen dmv een win-win lening. De lening moet een looptijd van 5 à 10 jaar hebben. 

Fiscaal voordeel voor natuurlijke personen via win-win lening

Een natuurlijk persoon kan tot 75.000 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO naar keuze. De kredietgever heeft hierdoor een fiscaal voordeel. De kredietgever krijgt zo een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal van de Win-win lening. 

Stel dat u als kredietgever het maximumbedrag van 75.000 EUR uitleent aan een of meerdere Vlaamse KMO’s. Hierdoor krijgt u jaarlijks een belastingkrediet in de personenbelasting van 1.875 EUR. 

De kredietgever is ook ingedekt indien de kredietnemer failliet gaat. Als de kredietnemer niet meer kan betalen, krijgt de kredietgever een eenmalig belastingkrediet van 30% op het volledig openstaand bedrag van de lening. Voor een win-win lening gesloten van 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021 geldt een verhoogd percentage van 40%.  

Belangrijk om op te merken is dat de kredietgever niet de wettelijk samenwonende partner of de echtgenoot/echtgenote van de kredietnemer mag zijn. De kredietgever mag ook geen bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn, alsook de wettelijk samenwonende partner/echtgenote van de bestuurder of aandeelhouder zijn uitgesloten. 

Feitelijk samenwonenden zijn niet uitgesloten. 

Scroll naar boven